fbpx

ניהול משברים בזמן קמפיין בחירות – איך להתמודד עם משבר תדמיתי

ניהול משברים

כל אדם שמגיש את מועמדותו לתפקיד מסוים במסגרת קמפיין בחירות, בין אם זה לבחירות לרשויות המקומיות, לועד העובדים או לממשלה, מעוניין לזכות ולכן מבצע פעולות אסטרטגיות ושיווקיות למטרה זו. אך בעת משבר על המועמד לשלוט באמצעים לניהול משברים על מנת שקמפיין הבחירות שלו יצלח. בכל קמפיין גדול ישנה סבירות גבוהה למשבר תדמיתי לכן השאלה היא לא האם אלא מתי, ובמקום האם כדאי לטפל, איך לטפל.

פעולות של המתחרים בבחירות

עם זאת לכל מועמד יש מתחרים וגם כל אחד מהם מבצע פעולות רבות כדי לזכות. יש כאלה שמזרימים כל הזמן מידע על פעולות שונות שהם ביצעו בעבר וגם פעולות שהם מתכננים לבצע בעתיד, אם הם ייבחרו. בנוסף לכך יש מועמדים שבאופן ישיר או עקיף גורמים לפגיעה בתדמיתו של מועמד אחר וזאת כדי שהתמיכה בו תפחת ובדרך זו קהל האוהדים שלהם יגדל.

משבר תדמיתי של מועמד בבחירות

ניהול משברים במצבים הללו אינו נושא פשוט ויש לגבש חשיבה מעמיקה, כדי לקבל את ההחלטות הנכונות שיסייעו למועמד לאורכו של כל מסע הבחירות. קיימות כמה אפשרויות ולכן היועצים האסטרטגיים בוחנים כל אחת מהן, כדי לבצע בסופו של דבר את ההחלטה המתאימה ביותר.

יש מקרים שבהם המועמד יציג מידע ונתונים אשר יבהירו באופן חד משמעי שכל הסיפורים שהופצו עליו אינם נכונים ומדובר רק בניסיון להכפיש את שמו הטוב ואת דרך הפעולה שלו כדי לשרת מטרה של המועמדים האחרים. קיימת סבירות שלאור המידע שהופץ, לא יהיה קל לשכנע את הקהל אך אף על פי כן, המועמד יגייס את כל העוזרים שלו כדי להפיג את השמועות הלא נכונות.

לכן בכל השיחות מיום זה ואילך הוא והעוזרים שלו יפמפמו, כי לא היו דברים מעולם ומדובר במידע שהוא חסר שחר.

פעילות בנכסים הדיגיטליים

המשקל העיקרי של קמפיין לקידום מועמד זה או אחר לבחירות מתנהל היום בנכסים הדיגיטליים. אתר האינטרנט של המעמד כולל את כל האינפורמציה הנחוצה לכל מי שמעוניין לקרוא עליו. המידע באתר מתעדכן לאורך כל היום, כך שכל הנתונים העדכניים ביותר הכוללים שיחות, מפגשים, ראיונות והצהרות, הכול קיים באתר זה.

מעבר לכך, מתנהלת פעילות ענפה ביותר ברשתות החברתיות שיש להן את ההשפעה הכבדה ביותר על הקהל. לאורך כל היום יש פרסומים לשיפור התדמית של המועמד שמופיעים בפייסבוק, באינסטגרם, בטיק טוק ובכל מערך תוכנה שיש לו השפעה מהותית על קהל הבוחרים.

מסיבת עיתונאים ככלי לניהול משברים

פגיעה בתדמית היא נושא אקוטי כיוון שפוגעים במוניטין של אדם זה שעבד לאורך שנים רבות כדי ליצור לעצמו שם של אדם ישר ורב פעלים. לכן כדי לבצע ניהול נכון של המשבר ולצאת ממנו, מכנס המועמד מסיבת עיתונאים ובה הוא מפרט את המידע השגוי שהופץ עליו מול הנתונים האמיתיים. בתום ההצהרה וההבהרות, העיתונאים שואלים שאלות ומקבלים תשובות בשקיפות מלאה.

המטרה של מהלך זה היא לטהר את שמו של המועמד, כדי שיוכל להמשיך במסע שלו לקראת הבחירות וכך להגביר את סיכוייו לזכות בתפקיד שמתאים עבורו.